Jak i dlaczego

Rozwój fotowoltaiki w Polsce

Fotowoltaika rozwija się w Polsce dwutorowo. Z jednej strony obserwujemy bardzo szybki rozwój fotowoltaiki konsumenckiej. Instalacji na dachach prywatnych domów. Z drugiej zaś, dzięki systemowi wsparcia energii odnawialnej poprzez aukcje powstają elektrownie słoneczne o mocy ok 1 MW. Liczymy na to że obydwa trendy będą się rozwijać. Spadek wartości inwestycji w przeliczeniu na 1 MW powoduje, że coraz więcej inwestorów decyduje się na budowę elektrowni o znacznie większych mocach – np. 20 MW lub więcej. 

Dlatego będą powstawać coraz większe elektrownie słoneczne. Bardzo dobrymi lokalizacjami dla tego typu inwestycji są tereny poprzemysłowe, które muszą podlegać rekultywacji zanim będzie można je wykorzystać rolniczo. Ustawienie paneli słonecznych nie powoduje na tych terenach dalszej ich degradacji a wytwarzana tam jest, czysta ekologiczna energia, której źródłem jest słońce. MGM Projekt specjalizuje się w budowie elektrowni o mocy ok. 1 MW było też generalnym wykonawcą elektrowni o mocy 10 MW.

Fotowoltaika – energia przyszłości

Ludzkość wykorzystuje tylko ułamek energii, którą wysyła jej słońca. Słońce jest największym zasobem energii, ale aż 20% z niej jest odbijanej od atmosfery ziemskiej, 40% jest rozpraszane w atmosferze a pozostałe 40% dochodzi do powierzchni ziemi i jest najpotężniejszym źródłem energii na naszej planecie. Słońce zapewnia możliwość wegetacji roślin. Słońce zapewnia tez energię. Energia słoneczna podgrzewa wodę w oceanach daje też energię odnawialną wyprodukowaną przez ogniwa fotowoltaiczne. 

Spodziewamy się że ogniwa fotowoltaiczne będą stalowane wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe, na dachach bloków mieszkalnych, dachach i ścianach biurowców, w ogrodach oraz na powierzchni nie użytkowanych lotnisk wojskowych. Wszędzie tam gdzie można czerpać energię ze słońca.

Działamy w branży fotowoltaicznej, ponieważ uważamy, że jest ona alternatywą dla paliw kopalnych, a przede wszystkim przyszłością rynku energetycznego. Generowanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych odbywa sie bez emisji zanieczyszczeń, jest to „zielona energia”. Oprócz braku negatywnego oddziaływania na środowisko, instalacje fotowoltaiczne są jednym z najmniej awaryjnych odnawialnych źródeł energii. Z tego względu promujemy systemy PV w Polsce oraz jesteśmy jedną z niewielu firm w kraju oferujących kompleksową realizację instalacji fotowoltaicznych.

Od początku swojego istnienia spółka wybudowała elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad ponad 100 MW. Spółka jest partnerem najważniejszych polskich i światowych producentów urządzeń dla fotowoltaiki takich jak Qcells, Longi (panele), Huawei (inwertery fotowoltaiczne), ZPUE (stacje transformatorowe), Corab (konstrukcje stalowe). Dzięki współpracy z tymi producentami oraz bazując na doświadczeniach własnego zespołu projektowego jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać elektrownie według najwyższych światowych standardów.